Evropska komisija za prožnejši pristop k preskrbi s hrano

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija v sporočilu Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, ki podaja usmeritve za skupno kmetijsko politiko EU po letu 2020, predlaga prožnejši pristop. S prožnostjo želi, da se pri podpori kmetom dosežejo rezultati in trajnostni razvoj kmetijstva EU, potrošnikom pa še naprej zagotavlja zdrava in kakovostna hrana.

Sporočilo temelji na razmisleku o rezultatih izvajanja skupne kmetijske politike in doseganju zastavljenih ciljev, potrebi po soočenju z novimi izzivi ter izidu javnega posvetovanja o prihodnosti te politike.

Komisija želi tudi dati državam članicam več pristojnosti glede tega, kako in kam naj vložijo svoja sredstva skupne kmetijske politike, da bi lahko izpolnile visoke skupne cilje glede okolja, podnebnih sprememb in trajnosti.

Slovensko kmetijsko ministrstvo sporočilo podrobno proučuje in bo v prihodnjih dneh pripravilo stališče. Za Slovenijo je pomembno, da je jasno prepoznana vloga in dodana vrednost skupne kmetijske politike za doseganje skupnih ciljev na ravni EU in za soočenje z novimi izzivi, predvsem v zvezi z varovanjem okolja in naravnih ekosistemov, z ohranjanjem kmetijstva na območjih z naravnimi omejitvami ter z upravljanjem s tveganji.

Glede prihodnje skupne kmetijske politike je za Slovenijo še posebej pomembna politika razvoja podeželja, tako z vidika spodbujanja razvoja kmetijstva kot tudi širše njen prispevek k ohranjanju vitalnega podeželja.

Prva predstavitev sporočila in razprava s socialnimi partnerji bo v petek na seji Sveta RS za kmetijstvo in razvoj podeželja, širša javna razprava pa bo sledila januarja.