Podjetja 1.12.2017 11:13

Mala podjetja večinoma z nizko stopnjo digitalizacije

Ljubljana, 1. decembra - Med podjetji v Sloveniji imajo najnižjo stopnjo digitalizacije majhna podjetja, najvišjo pa velika podjetja. Nekaj manj kot polovica podjetij, ki zaposlujejo od 10 do 50 ljudi, letos namreč zabeleži zelo nizek digitalni indeks, medtem ko ima zelo visok digitalni indeks skoraj petina velikih podjetij.

Na splošno je med podjetji z 10 ali več zaposlenimi največ ali 42 odstotkov takšnih, ki imajo zelo nizek digitalni indeks. Podjetij z nizkim digitalnim indeksom je 35 odstotkov, z visokim 19 odstotkov, z zelo visokim indeksom pa štiri odstotke, je ugotovil statistični urad, ki stopnjo oz. obseg digitalizacije v posameznem podjetju računa na podlagi 12 kazalnikov.

Kazalnik, da računalnike, povezane z internetom, uporablja več kot polovica zaposlenih, izkazuje 43 odstotkov podjetij. Delež podjetij, ki izpolnjujejo ta kriterij, je največji med majhnimi podjetji. Kazalnik, da podjetje zaposluje strokovnjake za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pa izkazuje 19 odstotkov podjetij. Delež podjetij, ki izpolnjuje ta kriterij, je največji med velikimi.

Po ugotovitvah statistikov je delež podjetij, ki imajo spletno stran, 83-odstoten. V proizvodnih dejavnostih je takih podjetij 81 odstotkov, v storitvenih dejavnostih pa 86 odstotkov. Družbene medije uporablja 47 odstotkov podjetij. Pri tem ima skoraj polovica profil na družabnih omrežjih, 17 odstotkov na spletnih straneh za izmenjavo multimedijskih vsebin, sedem odstotkov jih ima svoj blog ali mikroblog.

Informacije si z drugimi podjetji v oskrbovalni verigi izmenjuje elektronsko 15 odstotkov podjetij. Deset odstotkov si izmenjuje take informacije prek spletnih strani, 11 odstotkov pa prek elektronskega prenosa podatkov, ki je primeren za avtomatizirano obdelavo podatkov.

Kazalnik, da je podjetje vsaj en odstotek prihodka v prejšnjem letu ustvarilo prek računalniških omrežij, izpolnjuje 18 odstotkov podjetij. Četrtina del prihodka ustvari prek računalniških omrežij, petina prek spletnih strani in šest odstotkov prek računalniške izmenjave podatkov. Z naročili prek računalniških omrežij so ta podjetja lani ustvarila 16,3 odstotka celotne vrednosti ustvarjenega prihodka.