Ljubljana, 19. novembra - Letošnji svetovni dan otroka, 20. november, bo potekal pod geslom Vodenje bodo prevzeli otroci. Unicef v globalni akciji spodbuja države, da otroci za en dan prevzamejo najpomembnejše vloge v politiki in na drugih področjih. Akciji se je pridružila tudi Slovenija.

"Želimo, da se otroci vključijo v akcijo v šoli in skupnosti, da bi pomagali pri reševanju življenj vrstnikov po svetu, da bi se zavzeli za svoje pravice in izkoristili potencial, ki ga imajo," je povedal namestnik izvršnega direktorja Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) Justin Forsyth. "Svetovni dan otroka bo dan za otroke od otrok," je dejal.

Vodenje Slovenije bodo za en dan prevzeli otroci

Otroci v Sloveniji bodo v ponedeljek, 20. novembra, za en dan prevzeli vodenje države, nekaterih ministrstev, občin, šol, podjetij, medijev, športa in kulture. Znašli se bodo v vlogi predsednika republike, predsednika vlade in na družbenih omrežjih predsednika DZ. Prevzeli bodo vodenje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na družbenih omrežjih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ključe mesta jim bodo za en dan predali tudi župani 12 občin.

"Otroci si želimo, da bi lahko soustvarjali svet, v katerem bomo živeli kot odrasli," je za STA povedala junior ambasadorka Unicefa v Sloveniji Arja Ela Hvala, ki ji bo predsednik republike Borut Pahor za en dan prepustil vodenje države. "Radi bi sooblikovali svet, v katerem bi vsi, tako otroci kot odrasli, imeli dostop do zdravja, izobrazbe in enakih možnosti za razvoj svojih potencialov ter bi bili hkrati varni in zaščiteni pred nasiljem in zlorabami," je poudarila.

Priložnost, da otroci prevzamejo vodilne vloge ob svetovnem dnevu, po mnenju izvršnega direktorja Unicefa Slovenija Tomaža Bergoča predstavlja pomemben mejnik na poti rednega vključevanja otrok pri sprejemanju odločitev. Ta dan ima po njegovih besedah velik pomen pri ozaveščanju odraslih o potencialu otrok, so objavili na spletni strani Unicefa Slovenija.

Politikam za dobrobit otrok po zagotovilu vlade velika pozornost

Vlada zagotavlja, da namenja politikam, ki vplivajo na dobrobit otrok, vedno veliko pozornosti, ena ključnih strateških usmeritev aktualne vlade pa so ravno mladi. Zaveda se namreč, da so bili otroci in mladi v precejšnji meri žrtve nedavne gospodarske krize, so zapisali na uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Vlada k mirnejšemu poteku otroštva največ prispeva z ustvarjanjem ugodnih gospodarskih pogojev, kar prinaša delovna mesta njihovim staršem in blaginjo družinam. Z gospodarsko rastjo, kot jo beleži zdaj, je Slovenija na dobri poti, zato se lahko na pristojnih ministrstvih postopno osredotočajo na omilitev ali odpravo varčevalnih ukrepov na področju socialne in družinske politike.

Proračunski dokumenti za prihodnje leto sproščajo še zadnji varčevalni ukrep pri otroškem dodatku, saj ga bodo dobili tudi tisti iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Od leta 2016 pa 97.000 otrok prejema deset odstotkov višji otroški dodatek od tistega, ki je bil določen z varčevalnim zakonom iz leta 2012.

S spremembo zakonodaje se je še nekoliko povečalo število učencev, ki imajo šolsko malico. Teh je zdaj 98,6 odstotka. Poleg tega se je povečalo število učencev, ki imajo v šoli tudi kosilo, ki jih je zdaj 78,3 odstotka. Od januarja 2016 je do brezplačnega kosila upravičenih vsaj 8500 učencev več. Gre za otroke iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne neto plače v državi, navaja Ukom.

Še vedno otroci, ki ne morejo polno uživati pravic

Približno 40 nevladnih organizacij poziva ministrstvo za notranje zadeve k odpravi pripora za migrantske otroke. Pripor migrantskih otrok, tako otrok v spremstvu družinskih članov kot otrok brez spremstva, ni nikoli v največjo otrokovo korist, so opozorile. Njihov poziv podpira tudi Agencija ZN za migracije.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije opozarja, da ima vsak otrok pravico do preživetja in razvoja. Poudarja, da si moramo vsi prizadevati za izboljšanje položaja otrok. "Še vedno imamo otroke in tudi skupine, ki ne morejo polno uživati pravic," so zapisali.

Zveza prijateljev mladine Slovenije bo ob svetovnem dnevu v sodelovanju z ministrstvom za delo začela kampanjo Zavestno starševstvo. S projektom staršem ponujajo roko pomoči, da bodo njihove vzgojne metode brez nasilja.

V Evropskem parlamentu mladi o Evropi, kot jo želimo

V Evropskem parlamentu bodo v ponedeljek pripravili dogodek pod naslovom Evropa, kot jo želimo. Evropski poslanci bodo odgovarjali na vprašanja otrok in mladih o njihovi viziji Evrope. Evropski parlament začenja priprave na naslednje evropske volitve, ki bodo leta 2019, zato se bodo otroci in mladi osredotočili na podlage za delovanje Evropskega parlamenta v prihodnje, ki bi neposredno sodeloval z njimi.

Na dogodku se bodo na visoki ravni ob predstavnikih institucij EU, nacionalnih vlad in organizacij za pravice otrok zbrali otroci in mladi iz 18 držav. Slovenijo bo zastopala parlamentarka iz Otroškega parlamenta Kaja Petrovič. Pri organizaciji dogodka sodelujeta organizaciji Eurochild in Unicef Bruselj.

Mednarodni dan otroka, 20. november, obeležuje dan, ko je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah in leta 1959 deklaracijo o otrokovih pravicah.

Konvencija ZN o otrokovih pravicah je med vsemi mednarodnimi dokumenti o človekovih pravicah dokument, ki ga je podprlo največ držav. Spremenila je način obravnave in ravnanja z otroki. Opredelila je številne otrokove pravice, tako pravice do življenja, zdravja, šolanja in igre. Prav tako je določila pravice do življenja v družini, zaščite pred nasiljem in diskriminacijo in pravico biti slišan.

Generalna skupščina ZN je decembra 1954 sicer vse države pozvala k vzpostavitvi dneva otroka, ko bi poudarili razumevanje med otroki. Svetovala je še, naj ta dan obeležijo tudi kot dan aktivnosti za blaginjo otrok po vsem svetu. Vlade naj za ta namen določijo dan in način, ki ga same ocenjujejo kot najprimernejša, je tedaj predlagala Generalna skupščina ZN.

Slovenija si je za ta dan izbrala prvi ponedeljek v oktobru, ki je uvod v teden otroka, ki poteka ves prvi teden v oktobru pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije.