Center šolskih in obšolskih dejavnosti s slavnostno akademijo zaznamoval 25 let

Brdo pri Kranju, 11. novembra - Center šolskih in obšolskih dejavnosti je sinoči s slavnostno akademijo zaznamoval 25 let delovanja. Prireditve na Brdu pri Kranju sta se udeležila tudi predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Na prireditvi so podelili priznanja posameznikom in zavodom za dolgoletno sodelovanje.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je po besedah njegovega direktorja Branka Kumerja skozi vsa leta ob veliki podpori šolskega ministrstva razvil enovit, enkraten sistem šole v naravi, ki ga opazujejo, proučujejo in povzemajo tudi nekateri šolski sistemi večjih razvitih držav. Po njegovih besedah CŠOD izvaja programe, ki smiselno dopolnjujejo šolske programe in v povezavi s sodobno tehnologijo spodbujajo osebnostni razvoj in medosebne odnose, kar za Z generacijo postaja vedno bolj pomembno.

Na prireditvi so podelili priznanje Zavodu RS za šolstvo za dolgoletno strokovno sodelovanje pri razvoju šole v naravi v Sloveniji. Vsem šolam, vrtcem in staršem pa so se zahvalili za veliko zaupanje, vsestransko sodelovanje in podporo delu s podelitvijo zahval Skupnosti vrtcev Slovenije, Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije ter Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.

Cerar je sicer na Twitterju zapisal, da se z veseljem udeležuje slavnostne akademije CŠOD, ki je eden ključnih akterjev, da otroci v Sloveniji razvijejo pozitiven odnos do narave in družbe. Število udeležb na njihovih programih se bliža dvema milijonoma, je izpostavil in čestital dobitnikom priznanj.

Delovanje CŠOD sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Center je bil ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi ter za izvedbo posameznih delov programa v vzgoji in izobraževanju. Programi se izvajajo v domovih CŠOD in dnevnih centrih po vsej Sloveniji.