Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za izobraževanje je danes v uradnem listu objavilo javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, ki omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim, starim od 15 do vključno 29 let. Vrednost razpisa znaša slabega 1,6 milijona evrov, prijaviti pa se je možno do 1. decembra.

Cilj javnega razpisa, ki je objavljen tudi na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mladih. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 1.554.000 evrov, od tega 621.600 evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, kjer je predvidenih 56 zaposlitev, in 932.400 evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kjer je predvidenih 84 zaposlitev.

Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju. Odpiranje prispelih vlog bo 5. decembra v prostorih ministrstva za izobraževanje.

Naložbo sofinancirata Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija so objavljeni tudi na spletni strani urada za mladino, ki bo v torek pripravil tudi informativni dan.

Javni razpis sicer upošteva načela in cilje izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 in Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 ter predstavlja poseben ukrep na trgu dela.