Podjetja 10.11.2017 17:28

Ministrstvo z razpisom za oblikovanje zadružnih zaposlitvenih modelov

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo javni razpis, s katerim želijo oblikovati zadružni poslovni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev in opolnomočenje ter povečal njihovo socialno vključenost. Vrednost razpisa, ki ga sofinancira EU, je dobrih 195.000 evrov.

Z razpisom Dostop do zaposlitev prek socialne ekonomije želi ministrstvo podpreti po eno operacijo iz vsake kohezijske regije. Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost ter izboljšal dostop do trga oz. dodatnih prihodkov, so na ministrstvu zapisali na spletnih straneh.

Želijo si, da bi se s pomočjo zadružnega poslovnega modela za te delavce zmanjšale tudi administrativne ovire pri poslovanju, hkrati pa pričakujejo večjo socialno vključenost teh delavcev prek povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug. Zadružni modeli lahko hkrati predstavljajo inovativne rešitve za obravnavo specifičnih potreb posameznikov, menijo na ministrstvu.

Do sredstev bodo upravičena transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelji iz Slovenije. Slovenski prijavitelji morajo biti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju socialnega gospodarstva in se povežejo s partnerji iz držav članic EU. Ciljna skupina javnega razpisa so prekarni delavci.

Prijavitelji bodo lahko uveljavljali stroške plač, storitev zunanjih izvajalcev, nakupa opreme ter drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, informiranja in komuniciranja ter posredne stroške. Operacije ne predstavljajo državne pomoči.

Prijave na razpis, ki ga delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada, so možne do 4. decembra.