ŠOS priporoča ureditev mirovanja plačevanja zdravstvenega zavarovanja upravičenim študentom

Ljubljana, 10. novembra - V četrtek sprejeta novela zakona o visokem šolstvu, ki določa povrnitev izgubljenih pravic študentom od 1. oktobra, predvideva tudi pravico do povračila sredstev za zdravstveno zavarovanje v tem času. V Študentski organizaciji Slovenije študentom, ki so si že uredili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, priporočajo, da si uredijo njegovo mirovanje.

Na četrtkovi seji DZ sprejeta novela črta časovno omejitev pravic študentov v 69. členu tega zakona, ki je določal, da imajo študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.

Brez zavarovanja in drugih pravic, kot so subvencionirana prehrana, bivanje in prevoz, je zaradi navedene določbe z začetkom letošnjega študijskega leta ostalo 609 študentov. Ti so mlajši od 26 let, dolžino študija pa so presegli večinoma s tem, ker so se med študijem prepisali na drug program.

Sprejeta novela, ki zdaj čaka na objavo v uradnem listu, določa retroaktivno povrnitev pravic, tako da navedenim študentom od 1. oktobra letos pripadajo vse pravice in ugodnosti iz tega zakona pa tudi pravica do povračila vplačanih sredstev zdravstvenega zavarovanja oziroma plačila zdravstvenih storitev v tem obdobju. Po določbah v noveli mora ministrstvo, pristojno za šolstvo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona predpisati način uveljavljanja teh pravic in ugodnosti.

Tistim študentom, ki so si po izgubi pravic od oktobra uredili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) v današnjem sporočilu za javnost priporočili, da si uredijo mirovanje zavarovanja, saj jim tako ne bodo nastajali dodatni stroški med študijem. Ker imajo zavarovalnice različne načine urejanja mirovanja, jim svetujejo, naj se za podrobne informacije obrnejo na svoje zavarovalnice.

Če pa so imeli težave z bivanjem v študentskem domu ali s subvencionirano študentsko prehrano, pa jih pozivajo, naj se obrnejo neposredno na ŠOS. Kot so pojasnili za STA, bodo študente, ki se jim bodo javili s tovrstnimi problemi, obravnavali individualno. Pri prehrani in subvencioniranem bivanju po njihovih podatkih sicer ni bilo toliko oškodovanih, saj je sistem med elektronskim vpisom v visokošolske izobraževalne programe (eVŠ) in evidencami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bolj avtomatiziran, zaradi česar je imelo največ študentov težavo z zdravstvenim zavarovanjem. Kar se tiče prehrane, bodo na ŠOS iskali najboljši način za popravo krivice, glede bivanja pa bodo rešitve iskali tudi v sodelovanju s pisarnami za študentske domove.

V ŠOS so sicer izrazili zadovoljstvo nad sprejeto novelo zakona, še posebej nad tem, da so poslanci upoštevali njihov predlog za retroaktivno uveljavitev zakona.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki mu novela nalaga pripravo rešitev, pa so za STA pojasnili, da je v tem trenutku o konkretnih rešitvah še preuranjeno govoriti. Zatrdili pa so, da bodo rešitve oblikovali v sodelovanju z resornimi ministrstvi, katerih predpisi regulirajo posebne socialne pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta.