Podjetja 11.11.2017 8:15

Vedno več hitrorastočih podjetij, največ v predelovalni dejavnosti

Ljubljana, 11. novembra - Število hitrorastočih podjetij v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje. Lani jih je bilo 6150, potem ko jih je bilo leto prej 5405. Od vseh je 488 takšnih, ki visoko rast ohranjajo peto leto zapored. Največ hitrorastočih podjetij, več kot četrtina, je v predelovalni dejavnosti, ta je tudi gonilna sila rasti prihodkov in zaposlovanja.

Ajpes seznam hitrorastočih podjetij pripravlja vsako leto za minulo petletno obdobje, v tokratno analizo, ki se nanaša na obdobje med letoma 2012 in 2016, je bilo vključenih 124.490 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, so v sporočilu za javnost navedli na Ajpesu.

Hitrorastoča podjetja so v omenjenem obdobju predstavljala 4,9 odstotka vseh gospodarskih subjektov oz. največ doslej. Njihovo število se je v primerjavi s predhodnim obdobjem, torej 2011-2015, povečalo za 745 oz. 0,7 odstotne točke.

Hitrorastoča podjetja so zaposlovala več kot petino vseh delavcev v državi oz. 117.407 in ustvarila 20,8 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje.

Največ hitrorastočih podjetij je v osrednjeslovenski regiji (2150 podjetij oz. 35 odstotkov vseh), sledi ji podravska regija s 759 podjetji oz. 12,3 odstotka vseh.

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je lani delovalo 1696 oz. 27,6 odstotka hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico oz. 47 odstotkov vseh delavcev. Hitrorastoča podjetja v tej panogi so ustvarile 8,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

Predelovalnemu sektorju je sledila dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil - v tej panogi je bilo namreč 1386 oz. 22,54 odstotka vseh hitrorastočih podjetij.

Ajpes je ob tem primerjal podatke med obdobjema 2007-2011 in 2012-2016. V tem šestletnem obdobju so hitrorastoča podjetja ustvarila 38.672 novih delovnih mest in povečala prodajo za 2,5 milijarde evrov.

Gonilna sila rasti in zaposlovanja so mala in srednje velika podjetja, ki tvorijo skoraj 70 odstotkov vseh hitro rastočih podjetij, njihov delež pa se je v obravnavanem obdobju povečal za 23 odstotkov. Mala in srednje velika podjetja so v šestih letih število delovnih mest povečala za 76 odstotkov (24.670 novih zaposlitev), prodaja pa se je v tem času povečala za 3,7 milijarde evrov oz. za 61 odstotkov, še kaže najnovejša analiza Ajpesa.

Število hitrorastočih podjetij se sicer povečuje. Lani jih je bilo 6150, leto prej 5405, v letu 2014 so jih našteli 4709, v letu 2013 jih je bilo 3867, v predhodnem letu 3725, v letu 2011 pa se je njihovo število ustavilo pri 4380.