Podjetja 8.10.2017 10:17

Agroruše lani z nekaj višjo prodajo in dobičkom

Ruše, 8. oktobra - Ruško podjetje Agroruše, ki se ukvarja s proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in je bilo ob leta 2013 uvedeni prisilni poravnavi deležno tudi državne pomoči, je lansko leto sklenilo s 4,3 milijona evrov prihodkov, kar je malenkost več kot leto prej. Družba s 40 zaposlenimi je leto končala s skoraj 40.000 evri čistega dobička.

Kljub solidnemu letu je podjetju v lasti Veselina Djurovića konec leta 2016 ostalo za skoraj 1,3 milijona evrov nepokrite izgube. Podjetje je lani na domačem trgu ustvarilo za okoli tri milijone evrov prihodkov, preostali skoraj poldrugi milijon pa na račun izvoza.

Kot v letnem poročilu ugotavlja Djurović, so lani ne glede na posledice katastrofalne pozebe, ki je precej prizadela kmetijstvo, ustvarili za tri odstotke višje prihodke kot leto pred tem, vseeno pa kljub naporom uprave in zaposlenih niso dosegli zastavljenega načrta prodaje. Lastnik družbe razlog za to vidi predvsem v odpovedi naročenega blaga s strani velikih sadjarjev po naravni ujmi.

Nižjo realizacijo od načrtovane so ustvarili tudi na področju naftnih derivatov, saj zaradi ukrepov Banke Slovenije še vedno ne morejo tržiti potrošniških kreditov. Pri prodaji so zato omejeni samo na avansna plačila, kar pa bistveno vpliva na konkurenčnost ponudbe.

Svoje aktivnosti so zato usmerili predvsem v izpolnitev pogodbenih obveznosti z velikimi trgovci na domačem trgu, pri katerih imajo status strateškega dobavitelja, medtem ko izvoznih aktivnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso dodatno pospeševali.

Večji del prodaje so izpeljali preko lastne mreže šestih trgovskih zastopnikov, s katerimi pokrivajo celotno Slovenijo, pomemben del pa so ustvarili tudi preko veletrgovcev, zlasti Mercatorja, Zadružne oskrbe in Zrna.

Skoraj tretjino prihodkov pa so vseeno ustvarili v tujini, kjer nameravajo v primeru izboljšanja kreditne sposobnosti okrepiti prodajne aktivnosti na trgih nekdanje Jugoslavije, pripravljajo pa še novo blagovno znamko za trženje na nemško govorečih trgih.

Djurović je prepričan, da je družba sposobna v relativno kratkem času doseči prodajno realizacijo iz let pred postopkom prisilne poravnave, še posebej na trgih nekdanje skupne države, kjer njihovi izdelki iz palete Cvetal še vedno ohranjajo tradicionalno prepoznavnost.

V Agrorušah so zato že za letošnje leto zastavili bolj ambiciozen načrt, saj so želeli ustvariti za okoli 6,5 milijona evrov prihodkov ter precej višji dobiček iz tekočega poslovanja od tega v zadnjih letih. Vprašanje pa je, če jim bo cilje uspelo izpolniti, saj je po osem odstotkov višji prodaji v prvem četrtletju, ta v drugem v primerjavi z enakim obdobjem lani upadla za kar 17 odstotkov. Skupaj so se do polletja približali trem milijonom evrov in poslovali z dobičkom.