Podjetja 8.10.2017 8:53

Donit Tesnit lani z nižjim dobičkom

Medvode, 8. oktobra - Družba Donit Tesnit je lani ustvarila 15,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,8 odstotka manj kot predlani. Čisti dobiček se je zmanjšal za 65,5 odstotka na 228.700 evrov. V družbi slabše rezultate med drugim pripisujejo slabšim razmeram v petrokemični industriji in ladjedelništvu.

Kot so v družbi zapisali v letnem poročilu, objavljenem na Ajpesu, so se lani med drugim soočili z neugodnimi gospodarskimi razmerami v petrokemični industriji in ladjedelništvu, ki sta zanje pomembni gospodarski panogi. Tako je promet v primerjavi z letom 2015 upadel za tri odstotke, a so kljub temu uspeli obdržati skoraj nespremenjen tržni delež na vseh trgih z izjemo severnoameriškega. "Vendar pa smo tam postavili dobre temelje za rast v naslednjem letu," so poudarili.

Lani so 79 odstotkov prodaje ustvarili na evropskem trgu, od preostalih pa je z 10,6 odstotka izstopala azijska regija z Oceanijo. Prodajna realizacija je bila sicer za deset odstotkov nižja od načrtovane.

Načrtovali so predvsem višjo strukturo prodaje na azijski trg in Srednji vzhod ter večji delež prodaje predvsem tesnilnih plošč iz lastne proizvodnje. Razkorak med doseženo in načrtovano prodajo je bil največji na azijskem trgu.

Za letošnje leto še vedno velja srednjeročna strategija podjetja, katere cilj je v petih letih podvojiti promet. Donit Tesnit tako med drugim načrtuje povečanje tržnega deleža pri obstoječih strankah ter pridobivanje novih strank in strateških partnerjev na novih trgih.

V družbi je bilo konec minulega leta zaposlenih 198 oseb. Nove pogodbe so lani sklenili z 11 osebami, s 13 sodelavci pa so pretežno zaradi upokojitev prekinili sodelovanje.