#družba 17.9.2017 18:20

Koprivnikar v ZN predstavil digitalno preobrazbo slovenske družbe

New York, 17. septembra - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je danes v New Yorku udeležil zasedanja Komisije ZN za širokopasovni trajnostni razvoj. Letošnje zasedanje je posvečeno zmanjšanju digitalne ločnice med državami s pomočjo digitalne povezljivosti, Koprivnikar pa je predstavil aktivnosti in dosežke digitalne preobrazbe družbe v Sloveniji.

Koprivnikar se je zasedanja komisije udeležil kot novoimenovani komisar. Na ta položaj ga je imenoval generalni sekretar Mednarodne unije za telekomunikacije Houlin Zhao, kar potrjuje izjemno pomembnost dosežkov Slovenije na področju digitalne preobrazbe, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Gre za prestižno vabilo, saj so komisarji najvidnejši člani vlad, mednarodnih organizacij in drugih institucij ter korporacij.

Na zasedanju komisije so razpravljali o digitalni ločnici in aktivnostih za premagovanje razlik, med katere sodijo tudi politike širokopasovnih povezav. Govorili so tudi o priložnostih, ki jih nudi digitalna ekonomija, predvsem na področju čezmejne trgovine in vključujoče rasti, ter kako lahko pri tem sodelujeta javni in zasebni sektor. Za vključujočo rast je potreben dostop do tehnologije in povezljivosti, boljša digitalna pismenost, dostop do financ in plačilnih sistemov ter zanesljiv pravni sistem.

Koprivnikar je ob tem predstavil aktivnosti in dosežke digitalne preobrazbe družbe v Sloveniji. Kot zelo učinkovit mehanizem in osnovo za delovanje na področju digitalne razvitosti in preobrazbe družbe je izpostavil digitalno koalicijo, v katero smo novembra lani povezali vse deležnike digitalizacije Slovenije, tako vlado kot industrijo, znanstveno-raziskovalno sfero in civilno družbo.

Pri tem je poudaril, da nam evropska direktiva o zmanjšanju stroškov izgradnje širokopasovnih povezav pomaga zmanjšati digitalne ločnice znotraj držav in med državami EU. Internet, podatki in znanje se delijo in na njih je zasnovano sodelovalno gospodarstvo. Podporne mehanizme bomo morali deliti med državami širom sveta, jih standardizirati in se o njih pogajati. S tem bomo povečali zaupanje investitorjev in pospešeno zmanjševali razlike v digitalni razvitosti regij in držav, je poudaril Koprivnikar in dodal, da mora biti dostop do odprtih podatkov osnovna pravica državljanov.

Slovenska vlada je lani sprejela dolgoročno strategijo razvoja informacijske družbe, katere cilji so usmerjeni v varno digitalno prihodnost. Vizija strategije je, da Slovenija s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta ter postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij na sistemski ravni.

Vlada zato daje prednost investicijam v digitalizacijo podjetništva, v inovativno podatkovno vodeno gospodarstvo ter v razvoj in uporabo interneta, pametne skupnosti, mesta in domove, v teh okvirih pa v raziskave in razvoj tehnologij interneta stvari, računalništva v oblaku, velepodatkov in mobilnih tehnologij.

Komisija ZN za širokopasovni trajnostni razvoj je bila ustanovljena leta 2010. Poudarja pomen širokopasovnih povezav na mednarodni politični agendi in si prizadeva za doseganje razvojnih ciljev agende 2030 tudi s pomočjo omogočanja širokopasovnih povezav v vsaki državi. Opredeljuje tudi praktične načine, kako se lahko države, v sodelovanju z zasebnim sektorjem, lotijo razvoja in izgradnje širokopasovnih povezav.