V jesenskem roku splošno maturo opravilo nekaj več kot 43 odstotkov kandidatov

Ljubljana, 15. septembra - V jesenskem izpitnem roku je splošno maturo uspešno opravilo 492 od 1138 kandidatov oziroma 43,2 odstotka. V obeh rokih je maturo uspešno opravilo 6069 kandidatov oziroma 88,6 odstotka vseh, ki so pristopili k njej. To je nekaj slabši rezultat kot lani, ko je bilo uspešnih 89,7 odstotka kandidatov, so sporočili z Državnega izpitnega centra.

K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 1528 kandidatov, samega opravljanja izpitov pa se je udeležilo 1138 kandidatov.

Od 331 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 147 oziroma 44,4 odstotka uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 184 dijakov. Splošno maturo je znova v celoti opravljalo 132 kandidatov, uspešno pa jo je opravilo 10 kandidatov oziroma 7,6 odstotka.

Izmed 126 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo uspešnih 85 kandidatov oziroma 67,5 odstotka. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 309 kandidatov oziroma 50,8 odstotka.

Od 31 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo uspešnih sedem kandidatov oziroma 22,6 odstotka.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa si lahko od 7. ure s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu.

Zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo lahko podajo v treh dneh po objavi rezultatov na Državni izpitni center.