V Stražišču v okviru evropskega projekta vaja evakuacije šole

Kranj, 13. septembra - V sklopu aktivnosti evropskega projekta Postanimo odporni na nesreče danes v Stražišču pri Kranju na objektu stare šole poteka evakuacijska vaja. Njen namen je praktična seznanitev otrok in učiteljev s tem, kako se pripraviti na morebitne nesreče, ki nas lahko doletijo, in kako se nanje pravilno odzvati.

V okviru projekta pripravljajo različne delavnice in vaje, preko katerih bodo lahko Kranjčani neposredno preverili svoje znanje in pripravljenost na izredne dogodke. Ena izmed prvih aktivnosti je evakuacijska vaja na starem objektu šole v Stražišču, pri kateri poleg Gasilsko reševalne službe sodelujejo Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče ter učitelji in otroci tamkajšnje osnovne šole.

Ob predstavitvi vaje so organizatorji opozorili na pomen evakuacijskih vaj na šolah in vlogo učiteljev. Predstavili pa so tudi vse aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta Direct - Disaster Resilient Communities and Towns oziroma Postanimo odporni na nesreče, katerega cilj je osveščanje širše lokalne skupnosti, javnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju varstva pred nesrečami.

V sklopu projekta bo do začetka leta 2019 Gasilsko reševalna služba Kranj skupaj z nekaterimi lokalnimi osnovnimi šolami in javnimi zavodi, vključno z Mestno občino Kranj, organizirala in izvedla vrsto delavnic za vse prebivalce, in jih seznanjala z možnostmi zmanjševanja tveganj ob nesrečah. Dodatno bodo pregledali tudi evakuacijske načrte in predlagali izboljšave ter organizirali delavnice za vodstva javnih zavodov in šol v kranjski občini.

Prvi dogodek so pripravili junija na dan odrtih vrat Letnega kopališča Kranj, ko so izvedli prikazno vajo samoreševanja in različne vrste reševanja iz naravnih voda. Številne aktivnosti pa pripravljajo oktobra v okviru meseca požarne varnosti, ko bodo organizirali prikazno vajo različnih vrst reševanja v centru Kranja.

Projekt Direct financira generalni direktorat komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito pri Evropski komisiji. Kot partnerji pri projektu sodelujejo poklicne enote zaščite in reševanja iz treh držav, in sicer poleg kranjskih gasilcev sodelujejo še Gasilska enota Moravsko-šlezijske regije in Češka asociacija gasilskih častnikov ter črnogorsko ministrstvo za notranje zadeve in tamkajšnja razvojna agencija.