Krška občina podprla 5200 ur počitniškega dela mladih

Krško, 16. septembra - V Občini Krško so v začetku počitnic objavili razpis, ki je tamkajšnjim mladim omogočil počitniško delo, med katerim so dobili delovne izkušnje in hkrati spoznali poklice, za katere primanjkuje kadra. Občina je v ta namen zagotovila 26.000 evrov podpore, s tem pa vse od julija do konca septembra mladim omogočila skupaj 5200 ur počitniškega dela.

Na krški občini so pojasnili, da so z omenjenim razpisom želeli dijakom in študentom, starim od 15 do 29 let, omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in spoznavanje t. i. deficitarnih poklicev, hkrati pa območne delodajalce opozoriti na morebitne domače kadre.

Glede na to, da so se na kaj takega spomnili med prvimi v državi, bodo po besedah župana Mirana Stanka oktobra izvedli podrobno oceno, ki bo osnova za nadgradnjo in izboljšavo tovrstnega načina sofinanciranja počitniškega dela.

Občina bo tovrstno denarno podporo uvrstila tudi v lokalni program za mladino do leta 2019, je še pristavil.

Po podatkih krške občine se je na omenjeni razpis prijavilo 25 delodajalcev s sedežem ali poslovno enoto na njihovem območju, pri čemer so dali prednost podjetjem, ki so omogočila počitniško delo v tehničnih oz. deficitarnih poklicih, ki jih opredeljuje državna štipendijska politika do leta 2019.

To so predvsem poklici s področij strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, turizma, gostinstva, papirništva in podobno. Vsak posameznik, dijak ali študent, pa je lahko opravil skupaj največ 160 ur počitniškega dela, so še sporočili s krške občine.