Na Bledu zaključna prireditev natečajev za osveščanje mladih o pomenu voda

Bled, 12. septembra - Pod okriljem ministrstva za okolje in prostor sta v preteklih mesecih potekala natečaja Postani donavski umetnik in Vodni detektiv, ki sta namenjena osveščanju mladih o pomenu voda. Danes bo na Bledu potekala zaključna prireditev obeh natečajev, ki sta bila letos tematsko posvečena ohranjanju čistih rek in problemu mikroplastike.

Mednarodno tekmovanje Postani donavski umetnik je nastalo ob praznovanju mednarodnega dneva Donave, 29. junija. K njemu ministrstvo za okolje in prostor in Svetovno združenje za vodo - GWP Slovenija skupaj s partnerji Zavodom RS za šolstvo ter Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave vsako leto povabi k sodelovanju šole, ki ležijo v porečju Donave.

Cilj tekmovanja je izdelati najboljšo skulpturo iz naravnih materialov, ki jih učenci najdejo ob rekah in potokih, kot so les, listje in kamenje. Letos so učenci ustvarjali na temo Naj bodo naše reke čiste. Prvič pa so predvideli tudi podkategorijo video, v kateri so lahko učenci s kratkim video posnetkom poslali močno sporočilo na temo natečaja.

Najboljše stvaritve so poslali učenci iz OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja, OŠ Voličina in OŠ Ludvika Pliberška iz Maribora. Na natečaju, ki ga pripravljajo že več kot deset let, je tokrat sicer sodelovalo le 12 šol, kar je v primerjavi z ostalimi leti precej malo, je za STA povedala Martina Zupan iz Svetovnega združenja za vodo in pojasnila, da bodo v prihodnje poskusili z boljšo promocijo in združitvijo različnih natečajev, saj je teh vse več.

Sorodni natečaj je tudi Vodni detektiv, ki sta ga letos že 20. pripravila Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal ter ministrstvo za okolje in prostor. Tema letošnjega natečaja je bila mikroplastika. Gre za drobne delce plastike, ki se jih s prostim očesom ne vidi, imajo pa škodljive vplive ne le na vodo, ampak tudi na okolje in celotno biosfero.

Na nacionalni likovno-literarni in raziskovalni natečaj, katerega namen je doseči večje poznavanje vodne tematike med osnovnošolsko mladino, se je letos prijavilo 25 šol in okoli 980 učencev, ki so pod vodstvom mentorjev izdelali veliko različnih projektov. Prve nagrade so prejele OŠ Zadobrova, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Mengeš, podružnična šola OŠ Šmihel Birčna vas, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in OŠ Stranje.

Vodni detektivi so se letošnje razpisane teme lotili na zelo različne načine. Največkrat so raziskovali stanje voda v domačem okolju. Tudi letos so šole rezultate otroških del z natečaja marsikje objavile v lokalnih časopisih, kar zavedanje o posledicah makro in mikroplastike pomaga širiti med lokalno prebivalstvo, so organizatorji poudarili v sporočilu o rezultatih natečaja.