Objavljeno javno povabilo za 130 subvencioniranih zaposlitev v nevladnih organizacijah

Ljubljana, 9. avgusta - Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. aprila prihodnje leto. Za program, ki je financiran iz državnega proračuna, je na voljo 1,2 milijona evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s programom izboljšujejo zaposlitvene možnosti oseb, ki so brezposelne najmanj šest mesecev in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, a na tej ravni in smeri izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v delovnem razmerju. Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi kot pripravništvo, če je tako predvideno na podlagi področne zakonodaje.

Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij. Povabilo je odprto od 16. avgusta letos.

Pridobijo lahko subvencijo v višini 7250 evrov za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od šest do 12 mesecev ali 9250 evrov za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas, so še pojasnili na ministrstvu za delo.