Mediji 4.7.2017 10:33

Generalni direktor RTVS začel s postopkom za razrešitev Biziljeve

Ljubljana, 4. julija - Generalni direktor RTV Slovenija (RTVS) Igor Kadunc je s predlogom za soglasje programskega sveta začel postopek razrešitve direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj, so sporočili z RTVS. Kadunc opozarja, da mora biti RTVS vzor odgovornemu novinarstvu in najvišjim poklicnim ter strokovnim normam. V obrazložitvi pa izpostavlja primer Thompson.

Ljubljana.
Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Kot je Kadunc pojasnil v obrazložitvi predloga za soglasje, je dolžnost generalnega direktorja, da ščiti ugled, vrednote in visoke profesionalne standarde RTVS, ob tem pa mora zagotoviti tudi zakonito in učinkovito delovanje vseh enot.

Programski svet RTVS je po Kadunčevih navedbah večkrat opozarjal, da je prišlo do kršitev poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTVS, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oz. se je opozorila celo izigravalo. "Problem se je v pravi luči pokazal v primeru s strani varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev ter programskega sveta ugotovljenih kršitev pomembnih načel poklicnih meril v prispevku o Thompsonu v Tedniku," je zapisal Kadunc.

Vodilni delavci RTV Slovenija in uredniki so dolžni ob neupoštevanju programskih standardov, kar predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti, ukrepati v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja. Na podlagi tega je v tem primeru pričakoval, da bo "direktorica Televizije Slovenija v razumnem času sprejela odločitev, ali je potrebno zaradi ugotovljenih kršitev sprejeti kakršnekoli ukrepe".

Po izmenjavi dopisov je po njegovem mnenju postalo jasno, da direktorica smatra, da tudi v tem primeru, razen sprejema ponujenega odstopa urednika Tednika Igorja Pirkoviča in njegove razporeditve na druge zadolžitve, ni potrebe po morebitnem ukrepanju zoper odgovorno urednico. "In to kljub temu, da je bila odgovorna urednica Jadranka Rebernik vseskozi obveščena o poteku priprave prispevka in si ga je tudi predhodno prebrala in ogledala," je poudaril generalni direktor.

Presodil je, da takšno ravnanje pomeni povsem napačni signal vsem, ki so zavezani k spoštovanju poklicnih meril in načel novinarske etike, posebej pa tudi signal odgovornim urednikom, da se ugotavljanje morebitne odgovornosti konča zgolj z lahkotnim sankcioniranjem novinarja ali urednika. "Takšno ravnanje ocenjujem kot izničenje naporov vseh, ki se zavzemajo za to, da bi ravnali tako kot zakon in samo bistvo RTV Slovenija nalagata novinarjem in urednikom," je še zapisal.

Poleg tega je z dopisom konec junija, tako Kadunc, postalo jasno, da sklepanje pogodb s sodelavci, ki sodelujejo s TV Slovenija, še zdaleč ni urejeno: "Name so se obračali ljudje, kjer je jasno izhajalo, da imajo vse osnove za zahtevo za izstavitev pogodbe o zaposlitvi. Iz dopisa je bilo jasno tudi, da ne gre za osamljene primere, ampak je takšnih primerov več deset."

Vodstvo RTVS in pravna služba sta redno posredovala svoja stališča, da morajo vsi v zavodu skrbeti za sklenjene ustrezne pogodbe z vsemi sodelavci. RTVS pa je zaradi ravnanja vodstva TV Slovenija "postala izpostavljena ne samo plačevanju stroškov v primeru, da se sodelavci odločajo za tožbe, ampak tudi globam, ki se bodo, v kolikor bo delovna inšpekcija ugotovila kršitve, samo še zviševale".

Kadunc je v obrazložitvi še spomnil, da generalnega direktorja RTVS zavezuje statut zavoda, ki mu nalaga organizacijo in vodenje RTVS. Če presodi, da delo katerega od vodilnih ali vodstvenih delavcev ali njim podrejenih delavcev ne poteka skladno z naštetimi načeli ali da prihaja do neuresničevanja programskih standardov, pa mora generalni direktor ukrepati tako, da se kršitve odpravijo ter opravijo ustrezni postopki sankcioniranja v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi.