Premogovnik Velenje zaposluje nove kadre in deli štipendije

Velenje, 16. junija - Premogovnik Velenje si prizadeva za večje zanimanje za rudarske poklice, saj kadrovski trendi kažejo, da bomo te poklice v prihodnosti še vedno potrebovali. Za potrebe proizvodnega procesa so maja tako zaposlili 35 sodelavcev, jeseni pa načrtujejo dodatne zaposlitve za pripravnike tehnične stroke in nekvalificirane delavce.

Premogovnik Velenje ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobiva predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljajo že v času šolanja, so sporočili iz družbe. Izgrajen sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja ter dobro usposobljeni mentorji in inštruktorji predstavljajo veliko prednost za Premogovnik Velenje.

Jeseni v Premogovniku Velenje načrtujejo dodatne zaposlitve za pripravnike tehnične stroke in nekvalificirane delavce, prav tako za potrebe osnovnega procesa. Število novozaposlenih bo odvisno predvsem od števila upokojitev zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje.

Ker opažajo padec zanimanja za rudarske poklice, skupaj s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje Premogovnik Velenje izvajajo številne promocijske aktivnosti. V letošnjem šolskem letu je premogovnik podelil 19 štipendij, v prihodnjem jih bo 38.

Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bodo podelili dvojno štipendijo za vsa leta šolanja.

Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudi še druge ugodnosti, kot so brezplačen učbeniški sklad, brezplačen prevoz na prakso, brezplačne zdravniške preglede in jamski dodatek.