Izkoristi priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

Ljubljana, 19. maja - V okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES se odpira priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji. Delovno-učno izkušnjo v tujini bodo omogočili 240 brezposelnim iskalcem zaposlitve od 18. do 35. leta, ki niso vključeni v formalno izobraževanje in se ne usposabljajo.

Letos se bo šestmesečnega programa udeležilo prvih 20 kandidatov. Program je usmerjen v izboljšanje znanja in veščin udeležencev, s tem pa tudi njihovih zaposlitvenih možnosti. Izvajati se bo začel predvidoma 20. junija, stroške mobilnosti udeležencev pa bodo v celoti financirali iz sredstev projekta.

Prijave z življenjepisom v Europass obliki in motivacijskim pismom v slovenskem jeziku zbirajo do 21. maja na matej.molan@ess.gov.si. V motivacijskem pismu je med drugim treba opredeliti tri delovna področja, na katerih bi kandidat želel opravljati usposabljanje.