Rdeči križ Slovenije pripravlja državno tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči

Ankaran, 13. maja - Rdeči križ Slovenije (RKS) pripravlja 11. državno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki bo potekal v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Na preverjanje se je uvrstilo 10 osnovnošolskih ekip iz cele Slovenije. Preverjanje pa bo obsegalo teoretični in praktični del preverjanja usposobljenosti.

Kot so sporočili z Rdečega križa, državno preverjanje predhodno organizirajo v obliki preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči na lokalni, regijski in nato na državni ravni.

Preverjanje obsega teoretični in praktični del preverjanja usposobljenosti. Teoretični del obsega vprašanja iz prve pomoči ter o gibanju RKS. Pri praktičnem delu pa bodo preverjali znanje iz nudenja prva pomoči pri oskrbi izbranih primerov poškodb. Osnovnošolsko ekipo prve pomoči sestavlja šest članov, in sicer vodja in pet članov.

Na državno preverjanje se je letos uvrstilo 10 ekip iz celotne Slovenije. Začetek preverjanja bo ob 9.15, v popoldanskem času pa bodo že znani rezultati. Državno preverjanje bo izvedeno v okviru aktivnosti Tedna Rdečega križa.

Državno preverjanje je razpisano na podlagi letnega programa dela RKS - Zveze združenj za leto 2017, skladno s programom dela 56 območnih združenj RKS in programi dela osnovnih šol, ki se prijavijo k sodelovanju ter na osnovi dogovora z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Za celotno izvedbo državnega preverjanja pa skrbi delovna skupina pri RKS.