Svet vlade za mladino o ukrepih za izboljšanje mladinske politike

Ljubljana, 18. aprila - Svet vlade za mladino je na današnji seji razpravljal o popravljalnih ukrepih in priporočilih na področju mladinske politike, ki jih je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport naložilo računsko sodišče. Kot je pojasnila ministrica Maja Makovec Brenčič, bo za pripravo ukrepov in upoštevanje priporočil zadolžena posebna delovna skupina.

Izredno sejo, ki je bila zaprta za javnost, je po besedah predsednika Mladinskega sveta Slovenija Tina Kampla mladinska stran sklicala kot odziv na poročilo računskega sodišča o učinkovitosti mladinske politike v Sloveniji. Kot je spomnil, je to med drugim izkazalo, da je mladinska politika neučinkovita, da ni potrebnega medresorskega usklajevanja in da je financiranje mladinskih organizacij neustrezno urejeno.

Računsko sodišče je v reviziji smotrnosti poslovanja v marcu namreč izreklo mnenje, da v letih 2014 in 2015 ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. Prav tako je ugotovilo pomanjkljivo spremljanje in poročanje o izvajanju mladinske politike ter nepreglednost financiranja.

"Mladinska stran pričakuje, da se bo vlada odzvala na poročilo in ga vzela kot priložnost za velik korak naprej na področju mladinske politike v Sloveniji ter da ne bo zgolj zagotovila tistih minimalnih standardov, ki jih računsko sodišče pričakuje od vlade, se pravi popravljalnih ukrepov, ampak da bo sledila tudi priporočilom in dejansko zagotovila bolj učinkovito in uspešno izvajanje mladinske politike v Sloveniji," je še povedal Kampl.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že marca zagotovilo, da so določeni ukrepi že v pripravi. Kot je po današnjem srečanju, ki ga je označila zgolj kot pojasnjevalnega, povedala ministrica Makovec Brenčičeva, bo predlog odzivnega poročila, ki ga mora ministrstvo računskemu sodišču predložiti do 13. junija, pripravila posebna delovna skupina. Ministrica je dodala, da se bo delovna skupina ukvarjala z dvema popravljalnima ukrepoma. Tretjega namreč po njenih trditvah že urejajo s statističnim uradom.

Delovna skupina, sestavljena iz vladnih predstavnikov in predstavnikov mladinskega sektorja, se bo po napovedih ministrice opredelila tudi do priporočil računskega sodišča. Ministrica je izrazila upanje, da se bo delovna skupina tudi čim prej konstituirala in začela z delovanjem. Makovec Brenčičevi se sicer poleg konstruktivnega dialoga z mladinsko stranjo zdi pomemben tudi dialog med različnimi ministrstvi. Do tega je bil predsednik mladinskega sveta Kampl precej kritičen. Pred sejo je namreč dejal, da so posamezna ministrstva preveč ločena od mladinskega sektorja, da je premalo medresorskega sodelovanja in skupnega načrtovanja politik.

Makovec Brenčičeva je še povedala, da se bodo v začetku maja mladinski problematiki posvetili na seji vlade, v okviru sveta za mladino pa pripravljajo tudi posvet.