Mlade voznike presenetila ukinitev možnosti podaljšanja vozniškega dovoljenja

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 17. marca - Nekatere mlade voznike je v začetku leta neprijetno presenetila novica, da ne morejo več podaljšati vozniškega dovoljenja, če niso pravočasno opravili dodatnega usposabljanja za voznike začetnike. Na infrastrukturnem ministrstvu poudarjajo, da je bila ta možnost namenjena le za izjemne primere, s spremembo pa so izenačili vse voznike začetnike.

Z novim zakonom o voznikih, ki je začel veljati 12. januarja, so se namreč spremenile tudi določbe o dodatnem usposabljanju voznikov začetnikov. Programa dodatnega usposabljanja se tako lahko voznik začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja, namesto po štirih, kot je to veljalo do sedaj, opraviti pa ga mora do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike začetnike, saj je opravljen program pogoj za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Doslej so vozniki začetniki po preteku dveh oziroma treh let od opravljenega vozniškega izpita, če jim ni uspelo pravočasno opraviti dodatnega usposabljanja, lahko zaprosili za enoletno podaljšanje vozniškega dovoljenja. Novi zakon o voznikih pa je to možnost ukinil.

To je neprijetno presenetilo nekatere voznike začetnike, ki z novostjo niso bili seznanjeni. Ena od njih je za STA potožila, da je za spremembo izvedela šele, ko je februarja želela zaprositi za podaljšanje dovoljenja, čeprav so ji še decembra lani - ko je bil zakon že v državnem zboru - na upravni enoti zagotovili, da bo to lahko storila.

Sedaj vozniškega dovoljenja ne more uporabljati, čeprav ga potrebuje. Dodatnega usposabljanja, ki stane okrog 200 evrov, pa si zaradi osebnih okoliščin trenutno ne more privoščiti. Sogovornico najbolj moti, da v zakonu ni bilo določenega prehodnega obdobja za uveljavitev omenjenih sprememb oziroma roka, v katerem bi voznikom začetnikom omogočili opravljanje dodatnega usposabljanja, ne da bi vmes izgubili vozniško dovoljenje.

Na ministrstvu za infrastrukturo, kjer so zakon pripravili, so pojasnili, da je bila možnost enoletnega podaljšanja vozniškega dovoljenja izjemoma namenjena tistim voznikom začetnikom, ki zaradi upravičenih razlogov v roku niso opravili programa. Če tudi v podaljšanem roku programa niso opravili, pa jim je vozniško dovoljenje prenehalo veljati. Novo dovoljenje so lahko pridobili le tako, da so ponovno opravili vozniški izpit.

Tisti vozniki začetniki, ki niso zaprosili za enoletno podaljšanje vozniškega dovoljenja, pa pravice niso izgubili, tudi če so opravili dodatno usposabljanje po poteku veljavnosti vozniškega dovoljenja, so še pojasnili na ministrstvu in dodali, da so z omenjeno spremembo vsi vozniki začetniki izenačeni.

"Tisti, ki dejansko vozijo, se bodo programa udeležili pred potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja in bodo lahko nemoteno vozili še naprej," so za STA še pojasnili na ministrstvu. Tisti, ki iz upravičenih razlogov ne morejo opraviti dodatnega usposabljanja v predpisanem roku, pa ga lahko opravijo kadarkoli tudi po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, so dodali.

Kar pa se tiče očitkov, da ni bilo določenega prehodnega obdobja, pa so na ministrstvu pojasnili, da zanj ni bilo razloga glede na predpostavko, da mora biti program dodatnega usposabljanja opravljen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja. Težave, ki naj bi jih zaradi spremembe zakonodaje imeli vozniki začetniki, pa po njihovem mnenju ne bi bile nič manjše, tudi če bi bil določen prehodni rok.

Dodali so še, da je bil zakon pred sprejemom v javni razpravi, pa na predlagano vsebino niso prejeli pripomb.

Na ministrstvu so med razlogi za pripravo takšnih sprememb navedli tudi, da je bilo vedno več voznikov začetnikov, ki so zaprosili za enoletno podaljšanje vozniškega dovoljenja in tudi v podaljšanem roku niso opravili programa. Zato se je povečalo število zahtev za spremembo zakona, tako s strani strank kot tudi s strani upravnih enot, so dodali.

A na dodatno vprašanje, koliko prošenj za enoletno podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja so v zadnjih letih prejele upravne enote ter katere upravne enote so bile s tem najbolj obremenjene, so na ministrstvu odgovorili, da s temi podatki ne razpolagajo.

Prav tako teh podatkov nimajo ne na ministrstvu za javno upravo ne na Upravni enoti Ljubljana kot največji upravni enoti v državi. Tam so za STA pojasnili, da register voznikov ne omogoča zbiranja podatkov o osebah, ki so zaprosile za enoletno podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in tistih, ki kljub podaljšanemu rok a niso opravili programa dodatnega usposabljanja.

Na upravni enoti so še pojasnili, da sami niso podali pobude oziroma zahteve za spremembo zakona o voznikih.