#družba 5.7.2016 14:32

Forum za digitalno družbo s peticijo proti podrejanju informacijske družbe državni informatiki

Ljubljana, 5. julija - Forum za digitalno družbo poziva k podpisu peticije, s katero nasprotuje združevanju pristojnosti za informacijsko družbo in državno informatiko v ministrstvo za javno upravo (MJU) ter prenosu direktorata za informacijsko družbo na MJU. Ministrstvo odgovarja, da je združevanje pristojnosti smiselno za boljšo dostopnost in kakovost storitev.

Ljubljana.
Tehnologija, hekerstvo, računalnik, internet, programiranje, server, strežnik, heker, računalništvo, računalniška varnost.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Ob predlaganih spremembah zakona o državni upravi, o katerih bo državni zbor odločal na julijski 21. redni seji, Forum za digitalno družbo poziva k podpisu peticije proti spremembam zakona, s katerimi namerava vlada pristojnosti za informacijsko družbo prenesti z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na MJU, so zapisali v pozivu na spletni strani foruma.

V forumu nasprotujejo tudi prenosu dela pristojnosti za dejavnost Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) na MJU. Prepričani so, da bo soupravljanje javnega zavoda, za katero se zavzema ministrstvo, negativno vplivalo na učinkovitost in uspešnost delovanja javnega zavoda. S sprejemom novele zakona pa bo državni zbor po mnenju foruma uzakonil sistemsko nasprotje interesov.

Kot so zapisali, bi z uspešno peticijo "zavrli škodljive odločitve in omogočili razvojni dialog o prihodnosti informacijske družbe v Sloveniji, ki ga doslej ni bilo". Dodali so še, sta ministrstvi ravnali tudi v nasprotju s priporočili Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o vključevanju deležnikov, saj se nista posvetovali niti z institucijami, na katere se zakonske spremembe nanašajo.

Na MJU odgovarjajo, da bosta tako direktorat za informatiko kakor tudi direktorat za informacijsko družbo v primeru, da pride do prenosa na omenjeno ministrstvo, ohranila avtonomnost svojega delovnega področja. "Vendar pa je z namenom boljše dostopnosti storitev informacijske družbe in povečane kakovost storitev v državni informatiki področja smiselno združevati pod pristojnost istega ministrstva. Tako se izognemo podvajanju funkcij, obenem pa si delimo najboljše rešitve in dobre prakse," so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da organiziranost državne uprave ni toliko pomembna, kot je njena učinkovitost, iz katere izhaja dober rezultat za državljanke in državljane. Rezultate pa bo po mnenju ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja prineslo šele povezovanje ločenih informacijskih sistemov in boljše sodelovanje med ministrstvi.

To je bil po besedah MJU tudi glavni poudarek posveta Umeščenost, delovanje in razvoj informacijske družbe in državne informatike, ki so ga pripravili konec junija. "Posvet je bil namenjen razpravi, torej javni in odprti izmenjavi mnenj, vendar se proti pričakovanjem, razen izjem, najbolj glasni kritiki posveta niso udeležili, ali pa se niso želeli oglasiti in izpostaviti svojega mnenja" meni Koprivnikar.

Po njegovi oceni je bilo področje informatike v preteklih letih "izrazito razdrobljeno, nepovezano in nekoordinirano". Slednje pa je, kot pravi, "nenazadnje vodilo tudi v nazadovanje področja, pa tudi v mnoge neracionalne in drage odločitve, ki so temeljile na parcialnih interesih." V umestitvi področja informatike v MJU vidi boljše možnosti za uresničevanje informacijskih-družbenih strategij.

Kot so še zapisali na MJU, Arnes ostaja v nespremenjeni obliki v domeni ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. "Sodelovanje z njim pa že danes poteka zgledno in upamo, da se bo še okrepilo, hkrati pa se vsi strinjamo, da mu je potrebno zagotoviti boljše pogoje za delovanje, ki so se z zadnjih letih slabšali."