"Radovednost vas bo peljala naprej"

Ljubljana, 22. februarja - Raziskovalka Fakultete za elektrotehniko Teodora Dimitrovska se je kot dijakinja odločila, da bo študij nadaljevala v tuji državi. Tako se je pred leti iz Makedonije preselila v Slovenijo. Tu je vpisala študij elektrotehnike na ljubljanski univerzi, kjer je zelo uspešno končala študij na 1. in 2. stopnji, sedaj pa se je vpisala v doktorski študij.

Pravi, da odločitev izbrati študij v tujini, ni bila težka. O Univerzi v Ljubljani je slišala veliko dobrega s strani starejših kolegov, obenem pa ji je bila zanimiva tudi evropska diploma. "Če bi se morala še enkrat odločiti, bi zagotovo ponovno izbrala Univerzo v Ljubljani," pripomni Teodora.

Sam vpis na tujo univerzo ji ni predstavljal večjih problemov, saj se je lahko zanesla na pomoč starejših kolegov, ki so že imeli za seboj tovrstno izkušnjo. Eden izmed pogojev je bila pridobitev dovoljenja za prebivanje, v 2. letniku pa je morala opraviti tudi standardiziran izpit za preverjanje znanja slovenščine.

"Bila sem presenečena nad pozitivnim odzivom Slovencev prvi semester," dodaja Teodora. Sama namreč še ni dobro znala slovensko in že od začetka se je lahko zanesla na pomoč študijskih kolegov in profesorjev, ki so izkazali veliko razumevanja. Prizna pa tudi, da je za tekoče pisno in ustno izražanje v slovenščini potrebovala slabo leto.

Jeseni je za svojo magistrsko nalogo prejela nagrado profesorja doktorja Vratislava Bedjaniča. V nalogi se je ukvarjala s temo ocenjevanja vztrajnostne konstante EES s pomočjo WAMS-meritev. Nagrade se redno podeljuje od leta 1970 in so med strokovnjaki že dobro uveljavljene. Že pred tem pa je prejela priznanje za najboljši študijski dosežek Univerze v Ljubljani za svojo delo ob zaključku dodiplomskega študija.

Ob končanem magisteriju se je odločila študij nadaljevati na doktorski ravni, hkrati pa je dobila ponudbo, da se zaposli kot raziskovalka v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo. Četudi jo mika zaposlitev v industriji, ki se ukvarja s preskrbo z električno energijo, meni, da ne bo nikoli nehala raziskovati, saj akademsko delo vedno sodi zraven.

"Študenti naj bodo bolj radovedni kot pridni, saj te pridnost lahko privede le do ene točke, naprej pa te prenese radovednost," še dodaja Teodora.

V kolikor vas zanima študij v tujini, lahko nekaj osnovnih informacij o študiju v EU dobite na spletni strani Your Europe. Zanimiva pa je tudi aplikacija Eurostudent, kjer lahko poiščete podatke o uspešnosti študijskih programov v tujini, kakšni so povprečni življenjski stroški ipd. Za informacije o štipendijah pa se lahko obrnete tudi na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.