"Z aktivno participacijo lahko spreminjaš svet okoli sebe"

Ljubljana, 26. septembra - Šestindvajsetletni Miha Pongrac je kot prvi slovenski mladinski delegat dobil priložnost predstavljati mlade Slovence v Združenih narodih (ZN) in javno nagovoriti tretji odbor generalne skupščine v New Yorku. Kot novinar se je z mladinsko tematiko ukvarjal tudi v nekaterih prispevkih za radio Val 202, kjer pa je še vedno aktiven.

Lani je bil Miha Pongrac na razpisu izbran za prvega mladinskega delegata Slovenije v ZN. Po izboru je sledila pot v Bruselj in pripravljalni tečaj pred nastopom v tretjem odboru generalne skupščine v New Yorku, ki je sledil kasneje v oktobru.

Program za mladinske delegate v ZN se je vzpostavil že leta 1981 in spodbuja države članice, da vključijo med svoje delegate tudi predstavnike mladih. Več o programu mladinskih delegatov in politiki ZN za mlade lahko izveste na njihovi spletni strani. Vsaka država članica ZN ima možnost odposlati svojega mladinskega delegata, vendar je organizacija prepuščena posamezni državi. Pri nas se je za to zavzel Mladinski svet Slovenije (MSS), ki je prvič preko razpisa izbral kandidata leta 2014.

Miha meni, da bi se lahko naredilo več za prepoznavanje te pozicije v Sloveniji. "Funkcija mladinskega delegata v Sloveniji je zelo nova in še ni vzpostavljena neka tradicija, da bi mladi za njo vedeli." Mladinske delegate se lahko vključuje v kampanje za mlade in se jim na ta način omogoči nek uvid v delovanje ZN in politike na svetovni ravni.

Nadaljuje, da je v Sloveniji čutiti neko apatijo do svetovnega dogajanja in da je zelo težko na novo aktivirati mlade. Med mladimi je čutiti pomanjkanje zavedanja, kako pomembno je, da imajo izbiro in možnost, da izrazijo svoje želje, četudi te niso nujno vedno uslišane.

Kakor pravi Miha, je pomembno, da so mladinski delegati del strukture Združenih narodov, saj so mladi del tega sveta in gradniki prihodnosti. Opozoril pa je tudi na velik problem, saj imajo predstavnike mladinskih delegatov v večini bogatejše države svetovnega severa. Revnejše članice, kjer je pretežen del mladih, pa teh poslancev nimajo. Zato vidi eno izmed rešitev v oblikovanju odbora, ki bi zastopal države brez mladinskih delegatov.

Četudi je od pozicije pričakoval precej več srečanj in potovanj, je spoznal, da to v internetni dobi niti ni potrebno, saj se je z ostalimi delegati pogosto dogovarjal preko video konferenc. Na ta način so pripravljali programe, za katere so bili zadolženi. V njegovem mandatu so med drugim obravnavali trajnostne razvojne cilje in si prizadevali za priznavanje neformalno pridobljenih veščin in znanja. Slednje je bilo uspešno, saj se je 15. junija letos prvič obeležilo svetovni dan veščin mladih.

Miha Pongrac je svoje delo predal Katji Cimermančič, ki je prevzela vlogo mladinske delegatke v ZN junija letos. Na spletni strani MSS si lahko preberete njeno predstavitev, sledite pa ji lahko tudi na twitterju, kjer promovira in objavlja različne aktualne kampanje za mlade.