"Mladi se morajo zavzeti za svoje pravice"

Ljubljana, 10. avgusta - Sedemindvajsetletna Tea Jarc zase pravi, da je družbeno aktivna postala že s priključitvijo k tabornikom. Kasneje je delovala v okviru Mladinskega sveta Slovenije, kjer je po letih aktivnega sodelovanja prevzela mesto predsednice. Trenutno je aktivistka Sindikata Mladi plus, ki deluje pod okvirom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Ukvarjajo se s problemom neplačanih pripravništev, brezposelnostjo mladih in prekarnostjo dela. Pripravlja tudi analizo vključenosti mladih v sindikalne strukture.

V Sindikatu Mladi plus si prizadevajo, da bi ponovno oživeli vrednote solidarnosti ter povezanosti. Te po Teinem mnenju šibijo zaradi prekarnosti dela ter individualizma, ki od posameznika pričakuje, da bo tekmoval z vsemi ostalimi. Predpogoj, da bi sindikalizem med mladimi zaživel, pa je to, da se mladim omogoči varne in dostojne zaposlitve.

Tea meni, da prekarno delo ne more in ne sme biti prihodnost. "Ne sme se razvrednotiti dela in delavca, ne sme se razvrednotiti pravic, do katerih smo upravičeni iz dela, ker gre za osnovne človekove pravice". Fleksibilizacija delovne sile se po njenem mnenju ne odraža v boljši gospodarski rasti, temveč zgolj povečuje nestabilnost in negotovost.

Vzrok za majhno participacijo mladih vidi že v samem izobraževalnem sistemu, ki ne vzgaja kritičnih državljanov. Mladi danes ne vidijo sprememb ter možnosti za udejstvovanje, zato jim je po Teinem mnenju potrebno vliti upanje, da spremembe so mogoče, če se angažiraš ter za njih zavzameš. "Mladi se morajo zavedati, da je bilo vse tisto, kar dobiš z redno zaposlitvijo, že izborjeno skozi zgodovino. Mladi se morajo tega zavedati in se v današnjih časih zavzeti zase in svoje pravice ter se aktivirati".

Nujen pogoj za doseganje sprememb je povezovanje mladih na mednarodni ravni, saj je vsem skupno to, da niso vključeni v razprave in nimajo možnosti odločanja, ker se jih dojema kot neizkušene osebe, meni Tea. Rešitev vidi v spremembi takšnega odnosa v medsebojno sodelovanje. "Mladi smo tukaj in zdaj, ne želim odločati samo o naši prihodnosti, ampak tudi o naši sedanjosti, zato mora biti povezovanje mladih ključna naloga nas samih".

Jamstvo za mlade je vladni program za spodbujanje zaposlovanja in krepitev zaposljivosti mladih, ki vsem mladim zagotavlja, da v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti prejmejo konkretno ponudbo delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali nadaljnje izobraževanje. Več o programu