"Najlažje je biti doma, v znanem okolju"

Ljubljana, 8. julija - Sabina Đuvelek je strokovna direktorica Zavoda Ypsilon, ki mlade spodbuja k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju. Prepričana je, da je priložnosti za mlade dovolj, vsekakor pa bistveno več, kot jih ti izkoriščajo.

Njen glavni nasvet mladim je, naj se aktivirajo in ne ostajajo na ravni pasivnih opazovalcev. "Naj ne čakajo na to, da nekdo pride do njih in jih posebej obvesti o tem, kar se dogaja. Če si želimo opravljati prakso v tujini, si ogledamo kakšne so možnosti za to, se mogoče pogovorimo s kom, ki je to izkušnjo že imel, in se nato preprosto prijavimo in odidemo."

V pomoč so številne strani, ki ponujajo informacije o priložnostih - na primer stran centra za mobilnost in usposabljanje CMEPIUS, agencije MOVIT in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

V Ypsilonu so pred kratkim pripravili tudi projekt Part Y, katerega namen je bil mladim predstaviti umetnost pisanja evropskih razpisov in črpanja sredstev s poudarkom na programu Europe for Citizens. Izobraževanja se je udeležilo kar 60 mladih. "Imeli so dobre, kreativne ideje, potrebovali pa so vodstvo v smislu, kako te ideje prilagoditi merilom razpisa."

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva. Letos imajo prednost projekti o 70. obletnici konca druge svetovne vojne in projekti o prihodnosti unije. Več o programu

"Preprosteje je biti doma, v znanem okolju"

In zakaj so mladi pogosto pasivni in jih priložnosti niti ne zanimajo? Po njenih besedah je morda kriva razočaranost nad trenutnim stanjem in strah pred premikom iz cone udobja. Morda pa ima s tem kaj opraviti tudi vzgoja staršev, saj kot psihologinja verjame, da se da s tem marsikaj pojasniti. "Je pač preprosteje ostati doma, v že znanem okolju, ki od tebe ne zahteva nekega napora. V tujini se je treba znajti, saj si prepuščen samemu sebi," je prepričana.


Evropski parlament ima v skladu z lizbonsko pogodbo pomembnejšo vlogo pri oblikovanju Evrope ter pri osveščanju državljanov o pomenu EU. Zato je v svojih poročilih večkrat dal podrobne predloge za izboljšanje odnosa med unijo in njenimi državljani. Tako je denimo leta 2010 je predlagal več načinov sodelovanja državljanov EU v razpravah o evropskih vprašanjih. Evropski parlament pri komuniciranju z državljani še posebej poudarja pomen interneta in družbenih omrežij.