#družba 23.2.2015 14:28

Geopark Karavanke pred novimi izzivi čezmejnega sodelovanja

Pliberk, 23. februarja - Projekt Geopark Karavanke, ki je združil slovenske in avstrijske občine ter druge partnerje z območja Koroške, je v novem programskem obdobju EU pred novimi izzivi. Partnerji bodo aktivnosti usmerili v večjo prepoznavnost geoparka ter oblikovanje čezmejnih športnih in programov za šole, so danes povedali na novinarski konferenci v Pliberku.

Pliberk, občinski urad.
Novinarska konferenca o prihodnjih možnostih razvoja Geoparka Karavanke.
Koroški deželni glavar Peter Kaiser.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Pliberk, občinski urad.
Novinarska konferenca o prihodnjih možnostih razvoja Geoparka Karavanke.
Župan Občine Žitara vas in deželni poslanec Jakob Strauss.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Pliberk, občinski urad.
Novinarska konferenca o prihodnjih možnostih razvoja Geoparka Karavanke.
Župan Občine Suha in predsednik delovne skupnosti Geopark Karavanke - Karawanken Gerhard Visotschnig.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Pliberk, občinski urad.
Novinarska konferenca o prihodnjih možnostih razvoja Geoparka Karavanke.
Podpredsednik delovne skupnosti Geopark Karavanke - Karawanken in župan Občine Mežica Dušan Krebel.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Čezmejni projekt Geopark Karavanke - Karawanken je leta 2010 združil avstrijske in slovenske partnerje pod vodstvom muzejskega rudnika Podzemlje Pece in uspešno pridobil 2,5 milijona evrov evropskih sredstev za vzpostavitev geoparka.

V okviru triletnega projekta so na območju jugovzhodnih Karavank vzpostavili turistično infrastrukturo z več info točkami z namenom predstavitve in popularizacije geološke dediščine območja. Geopark Karavanke je bil nato sredi marca 2013 vpisan tudi na seznam evropske in globalne mreže geoparkov pod okriljem Unesca.

Prizadevanja za prepoznavnost in nadaljnji turistični razvoj območja, v središču katerega je mejna gora Peca, partnerji nadaljujejo v okviru Delovne skupnosti Geopark Karavanke - Karawanken. Vanjo je povezanih devet avstrijskih in pet slovenskih obmejnih občin ter Podzemlje Pece in Obirske jame, katerih predstavniki so danes poudarjali pomen nadaljnjega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter možnosti uspešnega kandidiranja skupnih projektov, ki jih bodo pripravili v prihodnjih mesecih.

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je prepričan, da geopark ima prihodnost in tudi mednarodni pomen kot primer uspešnega teritorialnega povezovanja na majhnem območju. Tako kot župani sodelujočih občin je tudi Kaiser danes poudaril pomen oblikovanja vsebin za celoletno turistično ponudbo območja okoli Pece, ki bi zajemala smučanje, kolesarjenje ter možnosti družinskih in šolskih dejavnosti na Peci.

Konkreten je bil župan avstrijske Občine Žitara vas in deželni poslanec Jakob Strauss, ki je predlagal, da bi za šolske programe v geoparku lahko uporabili dobro ohranjene, a opuščene podeželske šole. Podpredsednik delovne skupnosti in župan Občine Mežica Dušan Krebel je ocenil, da imajo sodelujoči partnerji možnost v novi programski perspektivi EU narediti bistven korak naprej, a je potrebna jasna vizija in izdelana strategija. Župan Občine Prevalje Matic Tasič pa je poudaril, da mora biti rezultat sodelovanja celovit razvoj okoli Pece in na Peci, ob tem pa pričakuje tudi investicijske projekte.

Območje Geoparka Karavanke, ki se nahaja na širšem območju med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto, je veliko okoli 1000 kvadratnih kilometrov, poseljeno pa je z nekaj več kot 50.000 prebivalci. Območje, ki ga je zaznamovala dolgoletna tradicija rudarstva, odlikuje naravna in kulturna dediščina.