#družba 3.12.2014 10:43

Idrija z najboljšim projektom za sredstva norveškega in EGP mehanizma

Ljubljana, 3. decembra - Najbolje ocenjeni projekt, ki se je potegoval za sofinanciranje iz programov norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (EGP) za obdobje 2009-2014, je prva faza obnove in oživitve topilnice rudnika živega srebra v Idriji. To kaže seznam, ki ga je pred dnevi objavila vladna služba za razvoj.

Idrija, občina.
Vhod v Antonijev rov, najstarejši del idrijskega rudnika živega srebra.
Foto: Marko Cencič/STA
Arhiv STA

Komisija je v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz obeh programov konec novembra potrdila seznam prednostnih projektov za področja biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve ter področji naravna in kulturna dediščina. Prvi podpisi pogodb bodo predvidoma stekli še v decembru, je razvidno iz objave na spletni strani službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Na prednostni seznam je komisija v vseh treh kategorijah uvrstila 27 projektov. Zanje so prijavitelji zaprosili za skupaj 36,5 milijona evrov sredstev. Na voljo jih je v tem obdobju 7,3 milijona evrov (v prvi kategoriji dobra dva milijona evrov, v drugi nekaj manj kot 1,3 milijona evrov in v tretji štiri milijone evrov).

Komisija je izbrala šest projektov. Najbolje ocenjeni je projekt iz kategorije kulturna dediščina, in sicer omenjena prva faza obnove in oživitve topilnice rudnika živega srebra v Idriji, ki ga je prijavil Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Zaprošen znesek je znašal dva milijona evrov. Sledi projekt oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv Univerze na Primorskem (1,2 milijona evrov).

Nato sta najbolje ocenjena iz kategorije biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, in sicer trajnostno upravljanje Pohorja Zavoda za gozdove Slovenije (663.000 evrov) ter ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju Zavoda RS za varstvo narave (658.000 evrov).

Sledita jim okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij družbe Soline pridelava soli v kategoriji naravna dediščina (948.500 evrov) ter upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri Gozdarskega inštituta Slovenije v kategoriji biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve (664.000 evrov).

Komisija je v začetku tedna odločala še o projektih za podpodročja zmanjšanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov, preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja ter enakost spolov. Seznam razvrščenih projektov bo predvidoma objavljen do konca tega tedna.

Evropske države, ki niso del EU, so Norveška, Islandija in Liechtenstein. Te vseeno sodelujejo na notranjem trgu EU, v zameno in z željo po zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik med temi državami pa so ustanovile finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora, Norveška pa še norveški finančni mehanizem. V okviru obeh prispevajo nepovratna sredstva za določene projekte v manj razvitih državah EU.